Logo
Agris
Farma Prčice, spol. s r. o.
Domovská stránka
 
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:

Charakteristika podniku Farma Prčice spol. s r.o. z pozice RV

  • Výměra: 1050 ha, z toho 850 ha orná

Klimatické a přírodní podmínky:

  • Nadmořská výška: od 450 m do 650 m nad mořem
  • Průměrná roční teplota: 6,8 st. Celsia
  • Průměrný roční srážkový úhrn: 650 mm
  • Půda: hlinitá až hlinito–písčitá, ph se pohybuje od 5,7 – 7
  • Půdní reliéf celého území je vlnitý a jen místy přechází do rovinatějšího terénu

Letecký pohled

Zastoupení jednotlivých plodin v osevním postupu:

Obiloviny480 ha
Okopaniny15 ha
Olejniny150 ha
Hořčice65 ha
Hrách50ha
Sil. Kukuřice50 ha
Jetel40 ha

Osevní postup vychází z potřeby podniku, kde je hlavním cílem výroba krmných směsí pro ŽV které je zaměřena zejména na výrobu vepřového masa a hovězího masa.

Nedostatečná produkce chlévské mrvy se z části kompenzuje zaorávkou slámy, řazením jetele,hrachu,kukuřice na zrno a technických plodin do osevního postupu.

Setí

Výrobní struktura při založení společnosti

Vycházela z původní výrobní struktury po bývalém St. statku Votice.

Živočišná výroba – produkce vepřového masa ,odchov selat,výroba mléka a hovězího masa.

Rostlinná výroba - produkce krmných obilovin, potrav. obilovin, olejnin (zejména řepky olejky), okopanin (brambory), kukuřice na siláž a pícniny.

Investice do produktivity práce, kvality výroby

Při vzniku společnosti zde nebyla technologie, stroje a výrobní kapacity které by splňovaly požadavky nově vzniklé situace a to zejména s přihlédnutím na budoucí konkurenční prostředí. Byl vytýčen cílový stav výrobní struktury podniku s cílem na specializaci výroby. Z těchto důvodů naše společnost učinila v období od vzniku až po současnost cca za 35 mil Kč investic.

Nynější stav

Živočišná výroba:

  • výroba vepřového masa uzavřený obrat cca 3500 ks vykrmených prasat ročně za pomoci technologie vysokého evropského standardu (technologie dodaná firmou BAUER A.A.)
  • extenzivní chov. masných plemen skotu (z části s certifikací ekologické výroby)

Rostlinná výroba:

  • výroba krmného obilí pro zabezpečení krmivové základny pro živočišnou výrobu, pěstování olejnin (řepka , hořčice )okopanin(brambory),hrachu, jetele, kukuřice na zrno,produkce sena.

Služby:

  • poskytování zem. služeb, zemědělské poradenství, autodoprava, obchodní činnost, skladování a posklizňová úprava obilovin.

Tento stav odpovídá realizované první etapy investic do cílového stavu. Bude následovat druhá etapa.

Špýchar