Logo
Agris
Česká Osiva Chlumec spol. s r. o.
Domovská stránka
 
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:

Dovolujeme si Vám na úvod představit naši nově založenou semenářskou firmu Česká osiva Chlumec spol. s r. o., která vznikla počátkem roku 2001.

Firmu můžete najít v areálu akciové společnosti Selgen v Novém Městě u Chlumce n. C. Ve své činnosti se zaměřujeme zejména na výrobu certifikovaných osiv ozimých a jarních obilovin, řepek, luskovin a jetelovin. To, že většinu těchto osiv množíme na vlastní půdní základně, nám umožňuje bezprostředně kontrolovat celý proces výroby certifikovaného osiva od založení množitelského prorostu až po konečnou úpravu osiva. Tento postup má bezprostřední vliv na konečnou kvalitu zboží a spokojenost zákazníka. Díky úzké spolupráci s většinou předních šlechtitelských firem působících v ČR se snažíme zařadit do sortimentu nabízených osiv nově vyšlechtěné, výkonné odrůdy s aspektem na specifické půdně - klimatické podmínky našich zákazníků. Jelikož v současné době se odrůdová skladba jednotlivých plodin neustále rozšiřuje, přistoupili jsem i k množení osiv u vybraných zemědělských podniků z dlouholetou semenářskou praxí. Množení probíhá pod kontrolou a neustálým dohledem našich semenářských specialistů. Veškerá finalizace osiva probíhá ve zpracovatelském zařízení v Novém Městě u Chlumce n. C.. Při této konečné úpravě osiva věnujeme velkou pozornost výběru mořidla a kvalitě namoření, neboť právě toto je jeden z momentů, který umožňuje naplno využít genetický potenciál odrůdy. Naše firma používá k ošetření osiv širokospektrální dvousložková mořidla, která splňují výše uvedené požadavky. K nabízeným osivům poskytujeme komplexní poradenskou činnost.

Věříme, že důvěra, kterou jste nám projevili již v prvním roce naší činnosti, bude dále prohlubována naší vzájemnou spoluprací.

Jsme přesvědčeni, že naše zemědělství již překonalo vážnou krizi minulého období, která se mimo jiné promítla i do poklesu spotřeby certifikovaných osiv. Výrazná podpora státu na nákup certifikovaného osiva (do 1800,- Kč na 1 tunu pšenice a 10000,- Kč na 1 tunu řepky certifikovaného osiva), dává každému hospodáři jasný signál jakou váhu je třeba osivu - základu budoucí produkce - přikládat.